Thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Thứ bảy, 20/05/2017, 11:23 GMT+7
Thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu
Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ 15/6/2016.
Theo đó, trường hợp cơ quan hải quan (CQHQ) nghi ngờ nhưng không tự xác định được mặt hàng đồ chơi trẻ em có thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành, kinh doanh tại thị trường Việt Nam không sẽ được xử lý như sau:
-CQHQ gửi Yêu cầu thẩm định dưới hình thức chứng từ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành trưng cầu giám định.
-Hoặc lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xác định hàng hóa đó có được phép nhập khẩu hay không.
-Yêu cầu thẩm định dưới hình thức chứng từ điện tử xem tại Mẫu 1 Phụ lục I của Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL.
-Chậm nhất 36 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận Yêu cầu thẩm định, cơ quan xử lý gửi Yêu cầu xuất trình hàng mẫu dưới hình thức chứng từ điện tử tới CQHQ và người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch
THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH ĐỐI VỚI QUẦN ÁO
Cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
Thủ tục hải quan mặt hàng rượu nhập khẩu
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG PHI MẬU DỊCH

  • facebook
  • facebook
  • facebook
  • facebook
  • facebook
Tư vấn 24/7
0902.720.286
090.987.0003
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7
Sáng : từ 7h30 - 11h30
Chiều : từ 13h30 - 17h
1
Chúng tôi đang hỗ trợ